1. Müügitingimuste kehtivus

Müügitingimused kehtivad veebipoe klientide (edaspidi Klient) www.peapeenar.com omaniku Pea Peenar OÜ (edaspidi Pea Peenar OÜ) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.
Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad veebipoe toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
Pea Peenar OÜ jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja hinnakirjas. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel.

2. Hinnad

Veebipoes www.peapeenar.com müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes.
Hinnad sisaldavad käibemaksu kuna Pea Peenar OÜ ei ole käibemaksukohuslane ettevõte

3. Tellimuse vormistamine

Enne tellimuse vormistamist palume valida paki kohaletoimetamiseks sobilik tarneviis. Alates 50 € on kauba kohaletoimetamine Eesti piires tasuta.
Toodete eest on võimalik tasuda ülekandega (arve alusel) või läbi maksekeskuse.
Klient tasub tellimust kinnitades 100% toote hinnast.

4. Müügilepingu jõustumine

Müügileping jõustub hetkest, kui tellimuse kogusumma on laekunud Pea Peenar OÜ arveldusarvele.

5. Kohaletoimetamine

Tooted valmistatakse tellimusel või laos olemasolul. Valmistamise aeg on sõltuvalt tootest kolmest tööpäevast kuni kahe nädalani.
Pärast müügilepingu jõustumist (Kliendi poolset arve tasumist) komplekteerib Pea Peenar OÜ tellimuse kokkulepitud ajal.  Pea Peenar OÜ ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartnerile üle antud õigeaegselt, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Pea Peenar OÜ ei saanud mõjutada või ette näha.

6. Tagastamisõigus

Kliendil on aega 14 päeva, et Tootega tutvuda. Kui Klient ei ole mingil põhjusel Tootega rahul, siis on Kliendil õigus 14 päeva jooksul Toode tagastada, teavitades eelnevalt oma soovist veebipoodi e-posti aadressil info@peaneenar.com
Tagastatav Toode peab olema originaalpakendis ja kasutamata. Veebipood ei aktsepteeri kasutamisjälgedega Toodete tagastamist ja need saadetakse Kliendile tagasi.
Toote maksumus tagastatakse Kliendile hiljemalt 14 päeva peale Toote tagastamist.
Kui Tootel esineb tootmisdefekte, on Klient kohustatud kontakteeruma Veebipoega esimesel võimalusel ja esitama vastava avalduse. Veebipood asendab Toote, või juhul, kui see ei ole võimalik, tagastab Toote maksumuse. Pretensioonide esitamise õigus on kliendil kaks aastat alates ostu sooritamisest.

Veebipood jätab endale õiguse lepingu lõpetamiseks juhul, kui Kliendi poolt tellitud Toodet ei ole võimalik toota. Kui leping lõpetatakse, siis teavitatakse Klienti sellest e-posti teel ja Kliendile tagastatakse raha esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates Toote tellimisest.

7. Pretensioonide esitamise kord

Pea Peenar OÜ vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis olid olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. Esimese kuue kuu jooksul ilmnenud puudused peavad eeldatavalt olemas olema juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Pea Peenar OÜ kohustus.
Kliendil on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda veebipoe poole, saates e-kirja aadressile info@peapeenar.com

Pretensioonis tuleb ära märkida:
1) Kliendi nimi ja kontaktandmed;
2) Kaebuse esitamise kuupäev;
3) Kauba puudus;
4) Pea Peenar OÜ-le esitatav nõue;
5) Viidata tuleb tehingu sooritamist või garantiid tõendavale dokumendile või lisada selle koopia kaebusele.

Pea Peenar OÜ vastab pretensioonile kirjalikult 14 päeva jooksul pärast Kliendi poolse pretensiooni kättesaamist. Kui Pea Peenar OÜ-l ei ole võimalik 14 päeva jooksul Kliendi pretensioonile vastata, teatatakse sellest kirjalikult koos põhjenduse ja tähtajaga, mis ajaks vastus saadetakse.
Pea Peenar OÜ ei vastuta Kliendi süül toote puuduste tekkimise eest, puuduste eest, mis on tekkinud toote valedel tingimustel hoiustamise või kasutamise tulemusena. Puuduste hulka arvestatakse toote puudused, kuid mitte tootepakendi puudused.
Juhul, kui toode ei vasta lepingutingimustele, tal esineb puudusi või rikkeid, on Kliendil õigus nõuda toote parandamist või asendamist. Juhul, kui toote parandamine või asendamine ei ole võimalik, ebaõnnestub või põhjustab Kliendile põhjendamatuid ebamugavusi, on Kliendil õigus lepingust taganeda ja nõuda raha tagastamist.
Kohtuvälise lahendi leidja internetipõhiste tarbijavaidluste lahendamisel vastavalt Euroopa parlamendi ja nõukogu (EL) määrusele 524/2013: VAJUTA SIIA.
Kui Klient ja Pea Peenar OÜ ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole.
Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada SIIN. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Kliendi kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

8. Vääramatu jõud

Pea Peenar OÜ ei vastuta tekitatud kahju või kauba kohaletoimetamise hilinemise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise hilinemine on tingitud asjaoludest, mida ei saanud mõjutada või ette näha.